- Set design

Production:
Dansk Danseteater 2008Choreography: Tim Rushton, Tina Tarpgaard, Chris Elam /
Light design: Michael BreinerVideo design: Signe Krogh, Eva Koch, Ole Kristensen, Jonas Jongejan / Costume design: Mette Jehrbo Venue: Kaleidoskop (K2)

Winner of Reumert Award (Best Danceproduction) 2009

Photos: Johan Kølkjær, Søren Knud